Veileder for samhandling om kvalifisering

Veilederen beskriver hvordan NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune samhandler om oppfølging og kvalifisering av personer som ønsker fagutdanning. Her finner du beskrivelse av prosesser, oppgaver, hvem du kan kontakte om hva, nyttige lenker og dokumenter. Målgruppen for veilederen er primært ansatte i NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune.