Bakgrunn

Det er stor mangel på faglært arbeidskraft i Trøndelag, og alle statistikker viser at vi kommer til å mangle arbeidskraft innen mange bransjer også i fremtiden. Samtidig står i dag over 50 000 Trøndere utenfor jobb og utenfor utdanning.
Trøndelagsmodellen er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin felles nye strategi for å redusere utenforskapet blant unge og unge voksne i Trøndelag. Ved å samarbeide med arbeidsgivere som trenger fagarbeidere, skal vi sikre rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft.

Etter et vellykket pilotprosjekt i samarbeid med Norske Skog, Aker Verdal, Tine Verdal og 8 andre industribedrifter på Innherred våren 2021, ble samhandlingen utvidet og forankret i hele fylket. Den 02.12.2021 skrev NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune ved respektive direktører under på en samarbeidsavtale som beskriver fordeling av oppgaver, ansvar og økonomi etatene i mellom. Lenke til samarbeidsavtalen finner du her.

Et sentralt stikkord er kvalifisering, og ambisjonen er at flere hundre uten fullført utdanning, får mulighet til å starte et skreddersydd fagbrevløp hvert år. Skreddersøm betyr at hver enkelt kandidat får en tilpasset opplæringsplan basert på det de har med seg av skole og praksis fra før. Målet er at alle, uansett skolebakgrunn, kan delta og nå målet om fagbrev og faglært jobb.

Ved at NAV og fylkeskommunen samarbeider kan vi sammen bidra til å sikre et bærekraftig arbeidsliv i fremtiden.

Trøndelagsmodellen skal ikke fortrenge ordinære lærlinger i videregående skole. Derfor satses det spesifikt på å kvalifisere ungdom og unge voksne til bransjer der det er for liten rekruttering.

Les gjerne NAV omverdensanalyse for mer informasjon om fremtidens arbeidsmarked.  

Prinsipper for samhandlingen