Begrepsforklaringer

Trøndelag fylkeskommune

FO

Ikon for les mer
En forkortelse for Fagopplæring, en seksjon i fylkeskommunen med ansvar for blant annet lærekontrakter.

Foreløpig opplæringsplan

Ikon for les mer
Oversikt over ulike veier fram til fag-/svennebrev. Mottas av potensiell deltaker etter av samtykkeskjema er signert.

MFY

Ikon for les mer
En forkortelse for modulstrukturert fag- og yrkesopplæring.

Opplæringsplan

Ikon for les mer
Oversikt over hvilke fag en deltaker i skole skal ha, og når. Mottas av kandidat der de har søkt om VOV.

TRFK

Ikon for les mer
Forkortelse for Trøndelag fylkeskommune.

VINN

Ikon for les mer
Søkeportal for videregående skole for voksne.

VOV

Ikon for les mer
En forkortelse for videregående opplæring for voksne.

YFF

Ikon for les mer
En forkortelse for yrkesfaglig fordypning.

NAV