Organisering

NAV og fylkeskommunen i Trøndelag skal samhandle om opplæringstilbud, oppfølging, og en helhetlig struktur med tanke på deltakeres kvalifiseringsløp og livssituasjon. Vårt felles mål er å minske gapet mellom etterspurt faglært arbeidskraft og de mange tusen som står utenfor utdanning og jobb. Vi har endret praksis, laget nye rutiner og funnet en struktur for samhandling på alle nivå i våre organisasjoner.

Organisering Trøndelag fylkeskommune

Ansvarsområdet videregående opplæring ligger under avdeling utdanning og kompetanse. Avdelingen er delt inn i seks seksjoner som til sammen har blant annet ansvar for inntak, eksamen, skoleutvikling, tilbudsplanlegging, elevtjenesten, opplæring i bedrift - alt som gjelder videregående opplæring for både ungdom og voksne. Avdelingen er fordelt på to arbeidssteder, Trondheim og Steinkjer. I dette konkrete samarbeidet handler det i all hovedsak om opplæring for voksne (fra 19år), og her har seksjon tilbud og integrering et særlig ansvar. For opplæring i bedrift, har seksjon fagopplæring et hovedansvar. Organisasjonskart over avdeling utdanning i Trøndelag fylkeskommune finner du her

Opplæring i skole vil foregå på en av de 32 videregående skolene fordelt rundt om i fylket. Oversikt over videregående skoler i Trøndelag finner du her.

Organisering NAV i Trøndelag

NAV Trøndelag (fylkeskontoret) har ansvar for NAV-kontorene i Trøndelag og de tre spesialenhetene; NAV Arbeidslivssenter Trøndelag, NAV Tiltak Trøndelag og NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag. Fylkeskontoret skal være et bindeledd mellom arbeid- og velferdsdirektoratet og NAV enhetene i fylket. Fylkeskontoret har overordnet ansvar for plan og strategi arbeid, sikre lederstøtte måloppnåelse og kompetanseutvikling i fylket. NAV i Trøndelag har valgt å dele inn fylket i 7 markedsområder hvor et markedsområde kan romme flere NAV kontor. Det er til sammen 21 NAV kontor i Trøndelag. NAV Trøndelag (fylkeskontoret) er lokalisert i O2 bygget på Steinkjer.