Slik samhandler vi

NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune har et felles mål om at flere skal få opplæring for å kunne dekke arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft, og dermed bidra til et bærekraftig arbeidsliv. Dette målet er forankret i både kompetansestrategien for Trøndelag og i fullføringsreformen.

Gjennomgående og avgjørende fokus for hele samhandlingen vil være oppfølgingen deltaker og arbeidsgiver får gjennom hele løpet frem til ferdig fagbrev og fagarbeider. Modellen under viser prosessene i samhandlingen mellom NAV og fylkeskommunen. "Hjulet" representerer inngang og starten på et kvalifiseringsløp hvor arbeidsgivere og deres arbeidskraftsbehov blir kartlagt, kandidater blir funnet og matchet med arbeidsgivere, før selve opplæringen starter. Delprosessene i "Hjulet" vil foregå gjennom hele året, men søknadsfrist for videregående opplæring og oppstart i skole på høsten har faste datoer.

Illustrasjon som viser samhandlingsprosessen
Her vises alle faser i samhandlingsprosessen