Kartlegge bedrifter

Gjennom hele året vil medarbeidere i ulike roller, både i NAV og fylkeskommunen, være i kontakt med bedrifter og offentlige enheter i ulike bransjer for å avklare behov for fremtidig arbeidskraft. Disse bedriftene kan være samarbeidspartnere når det gjelder arbeidstrening og læreplass samt være døråpner for fast jobb etter endt kvalifisering.

Det er viktig å avdekke om bedriften er godkjent lærebedrift. Bedrifter som ikke er godkjent lærebedrift må informeres om hvordan de kan bli det. Bedriftene har en viktig rolle ved å sørge for god praktisk opplæring samt sikre at kandidaten blir godt inkludert i arbeidsmiljøet.

NAV kan kartlegge bedriftenes behov ved direkte kontakt eller ved å benytte en FORMS-undersøkelse. Bedrifter som melder behov bør inviteres til en lokal møteplass i markedsområdet (les mer om dette under "Matche kandidat og bedrift"). Det er viktig å informere bedriftene om hvilke virkemidler NAV kan støtte dem med, hvilken oppfølging de vil få og hva som forventes av dem i opplæringsløpet.

Kartlagte behov i arbeidsmarkedet vil påvirke hvilke fagretninger som prioriteres, sett opp mot tilbud i videregående skole og tilgjengelige læreplasser.

Aktuelle spørsmål å stille arbeidsgiver:

·      Har du et reelt behov for faglært arbeidskraft og har du mål om å ansette etter endt kvalifiseringsløp?

·      Har du tid og kapasitet til å gi opplæring og tilrettelegge hvis kandidaten har behov for det?

·      Kan du sette av tid til å delta på møteplass/treffe kandidater? 

·      Er dere en godkjent lærebedrift? (hvis ikke – gi informasjon om hvordan man blir det) 

·      Kan du sette av tid til å intervjue og velge ut kandidater?

Vis hele tekstenSkjul teksten

Velg geografisk område du jobber i

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvem gjør hva?

Ikon for deltaker
Kandidat/deltaker
Deltakere som allerede er i arbeidstrening i en bedrift kan gjerne forespørre om behov og mulighet for kvalifisering i bedriften.
Ikon for bedrift
Bedrift
Arbeidsgivere som allerede har personer i arbeidstrening følges opp med informasjon om mulighet for kvalifisering til fagbrev
Steinkjer, Snåsa og Inderøy
Trøndelag Sør
Trøndelag Sør
Steinkjer, Snåsa og Inderøy
Værnes/Malvik
Namdal
Innherred
Orkdalsregionen
Orkdalsregionen
Trøndelag Sør
Trøndelag Sør
Trøndelag Sør
Værnes/Malvik
Trøndelag Sør
Fosen
Orkdalsregionen
Trøndelag Sør
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Værnes/Malvik
Innherred
Namdal
Ikon for fylke
Trøndelag fylkeskommune
Har ingen funksjon i denne fasen
Har ingen funksjon i denne fasen
Ikon for NAV
NAV
Har ingen funksjon i denne fasen
Forrige faseNeste fase
Forrige faseNeste fase
Forrige faseNeste fase
Forrige faseNeste fase
Forrige faseNeste fase
Forrige faseNeste fase
Forrige faseNeste fase
Forrige faseNeste fase