Om Trøndelagsmodellen

NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune (TRFK) har inngått ett samarbeid om opplæring. Denne veilederen har som formål å tydeliggjøre samarbeidet ved å beskrive bakgrunn, prosessen, roller, strukturer og rutiner. Målgruppen for veilederen er ansatte i NAV og Trøndelag fylkeskommune.