Nyttige lenker

Fylke

Rutiner for tilskudd til bedrifter
Ikon for lenke
Udir har informasjon om tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og fagbrev på jobb
Opplæring i bedrift
Ikon for lenke
Her finner du diverse informasjon om opplæring i bedrift (det å være lærling, ulike veier til fag-/svennebrev, aktiviteter og kurs etc.)
Videregående opplæring for voksne
Ikon for lenke
Her finner du informasjon om blant annet innsøking til vgo for voksne, saksbehandling, realkompetansevurdering etc.
Veilederforum
Ikon for lenke
Her finner du som arbeider med utdanning- og karrierevalg blant annet fagartikler og verktøy.
Karriereveiledning og utdanningsvalg
Ikon for lenke
Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med karriereveiledning og utdanningsvalg.
Opplæringskontor i Trøndelag
Ikon for lenke
Her finner du en oversikt over opplæringskontorene i Trøndelag (med kontaktinformasjon).
Videregående skoler i Trøndelag
Ikon for lenke
Her finner du en oversikt over alle de videregående skolene i Trøndelag.
Innsøking til videregående opplæring for voksne
Ikon for lenke
Her kommer du til Vigo - portalen for å søke videregående opplæring for voksne
Godkjente lærebedrifter
Ikon for lenke
Her kan du finne ut hvilke bedrifter som er godkjent lærebedrift.
Bli godkjent lærebedrift
Ikon for lenke
Her finner du informasjon om hvordan en bedrift kan søke om å bli godkjent lærebedrift.
vilbli.no
Ikon for lenke
Her finner du informasjon om de ulike utdanningsprogrammene som tilbys i videregående opplæring.
utdanning.no
Ikon for lenke
Her finner du informasjon om utdanning og yrke.

NAV

Annet

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn
Ikon for lenke
NOU 2016:7 "Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn" En utredning om helhetlig system for karriereveiledning.
Trøndelag i tall
Ikon for lenke
Samleside for statistikk og fakta om Trøndelag (blant annet utdanning og kompetanse, arbeid og næringsliv)
Plan 4-årig løp i Trøndelag fylkeskommune
Ikon for lenke
Planen omhandler programfaget yrkesfaglig fordypning (YFF), skolenes formidlingsansvar i lærefag og overgang fra skole til bedrift.