Prosessbeskrivelse

Modellen under viser prosessene i samhandlingen mellom NAV og fylkeskommunen. "Hjulet" representerer inngang og starten på et kvalifiseringsløp hvor arbeidsgivere blir kartlagt, kandidater blir funnet og matchet med arbeidsgivere, før selve opplæringen starter. Delprosessene i "Hjulet" vil foregå gjennom hele året - de faste stopp punktene i samhandlingen vil være søknadsfrist for videregående opplæring og oppstart skole på høsten. Gjennomgående og avgjørende fokus for hele samhandlingen vil være oppfølgingen deltaker og arbeidsgiver får gjennom hele løpet frem til ferdig fagbrev og fagarbeider.

Illustrasjon som viser samhandlingsprosessen