Kunnskapsgrunnlag

Stortingsmeldinger

Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn
Ikon for lenke
NOU 2016:7 "Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn" En utredning om helhetlig system for karriereveiledning.
Meld. St. nr 14 (2019 - 2020) Kompetansereformen – Lære hele livet
Ikon for lenke
Kompetansereformen – Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse.
Meld. St. 32 (2020–2021) Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv
Ikon for lenke
Regjeringen legger i denne meldingen fram en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv.
Meld. St. nr 21 (2020-2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden
Ikon for lenke
Inneholder tiltak for at flere ungdom og voksne skal bestå videregående opplæring og være godt forberedt til videre utdanning og jobb
Meld. St. 14 (2022–2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge
Ikon for lenke
Målet med meldingen er å bidra til høy sysselsetting og til å dekke de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet.

Offentlige utredninger

NOU 2020: 2 Fremtidige kompetansebehov III — Læring og kompetanse i alle ledd
Ikon for lenke
KBU sin tredje rapport. Rapporten går gjennom tilgjengelig statistikk og analyser på dette området og bidrar med relevante vurderinger.
NOU 2019: 2 Fremtidige kompetansebehov II — Utfordringer for kompetansepolitikken
Ikon for lenke
Kompetansebehovsutvalget sin andre rapport oppdaterer og skisserer utfordringer i kompetansepolitikken
NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I — Kunnskapsgrunnlaget
Ikon for lenke
Kompetansebehovsutvalget legger her frem en faglig vurdering av Norges kompetansebehov i fremtiden
NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting
Ikon for lenke
Tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, at flere får utnyttet sin arbeidsevne og at færre faller utenfor med varig stønad

Artikler/fagrapporter

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, rapport nr 15 / 2022: Fremtidige kompetansebehov - et oppdatert kunnskapsgrunnlag
Ikon for lenke
Denne rapporten beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet fra og med starten av pandemien i 2020 og til og med i sept 2022
Bedriftene må rekruttere flere som står uten arbeid - Øystein Spjelkavik (2022)
Ikon for lenke
Den beste kandidaten er ofte vanskelig å finne, men mange kan bli gode nok om de slipper til og får den støtten de trenger, skriver Øystein
Arbeidsplassen som kvalifiseringsarena: (Publisert: 03.06.22) Kjetil Frøyland og Øystein Spjelkavik
Ikon for lenke
Tett samarbeid mellom arbeidsgiver, NAV, skole og helsevesen kan gi god tilgang på arbeidskraft gjennom å utvikle "folk fra NAV"
Fleksibel opplæring for voksne. En kunnskapsoppsummering (2020)
Ikon for lenke
Rapporten gir en systematisk oppsummering av nyere, internasjonal forskning om fleksibel opplæring for voksne i alle deler av utdanningen
Sintef rapport (2019): Arbeidsinkludering. Med arbeidsgiver på laget.
Ikon for lenke
På oppdrag fra NAV har Sintef sett på hvilke faktorer som påvirker arbeidsgivers motivasjon og muligheter til å inkludere personer
Rapport 2-2021, NORCE Helse, Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av NEET-kategorien
Ikon for lenke
Rapporten presenterer resultatene fra et litteratursøk, en scoping review, for å kartlegge norske publikasjoner som omhandler unge som falle
Kompetansebehovsutvalget. Temarapport 1/2022: Fremtidig kompetansebehov: Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring
Ikon for lenke
Hvilken rolle høyere yrkesfaglig utdanning har i å møtekomme eksisterende og nye kompetansebehov som springer ut av endringer i arbeidslivet