Alle roller

I fylkeskommunen

Karriereveileder
Veileder og bistår i prosessen rundt utdanning- og karrierevalg.
Rådgiver fagopplæring
Seksjon fagopplæring er en seksjon i avdeling utdanning og kompetanse, og har et overordnet ansvar for opplæring i bedrift.
Inntak til videregående opplæring for voksne
Behandler søknader om opplæring, rettsvurderer, lager opplæringsplan, realkompetansevurdering m.m).
Rådgiver videregående opplæring for voksne
Arbeider med tilbudsplanlegging, ressurstildeling til skolene, koordinerende overordnet ansvar for videregående opplæring for voksne.
Videregående skole
Veileder søkere til videregående opplæring, tilrettelegger og gjennomfører opplæring i skole. Formidler lærlinger og lærekandidater.
Formidlingskoordinator
Formidlingskoordinator er ansatt ved videregående skole. De er i dialog med lokalt næringsliv og bistår deltakere i å søke læreplass.

I NAV

Markedsrådgiver
Markedsrådgiverens hovedoppgave er å bistå arbeidsgivere med å rekruttere og inkludere kandidater til jobb eller kvalifiseringsløp.
NAV-veileder
NAV-veileder følger opp arbeidssøkere som har mål om å skaffe eller beholde jobb, og de avklarer arbeidssøkers arbeidsevne i forhold til helseutfordringer. I samhandlingen med fylkeskommunen, skal NAV-veileder jevnlig følge opp deltaker i opplæring/praksis.
Jobbspesialist
En jobbspesialist jobber med tett oppfølging av en mindre gruppe arbeidssøkere, med mål om å bistå den enkelte ut i fast og varig arbeid. Jobbspesialisten kan også følge opp deltakere i kvalifiseringsløp mot fagbrev og fast jobb. i fast jobb.
IA-rådgiver
«IA» står for inkluderende arbeidsliv. IA-rådgivere er ansatt i NAV Arbeidslivssenter, som tilbyr tjenester til bedrifter som kan ha utfordringer med arbeidsmiljø eller andre situasjoner hvor det er behov for bistand og lederstøtte

Andre roller

Kandidat/deltaker
Ikon for lenke
I samhandlingen er deltaker en arbeidssøker i NAV eller en søker til voksenopplæringen som skal gjennomføre et kvalifiseringsløp med mål om fagbrev og jobb.
Opplæringskontor
Ikon for lenke
Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom lærebedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger.
Bedrift
Ikon for lenke
Bedrift eller offentlig enhet som har behov for faglært arbeidskraft
NAV Hjelpemiddelsentral
Ikon for lenke
Samarbeidspartner ved behov for tilrettelegging i skole eller i bedrift
Regional arbeidsgruppe
Ikon for lenke
Regional arbeidsgruppe består av markedsrådgiver og tiltakskoordinator ved NAV-kontor, representanter fra lokal vgs og ved behov representanter fra fagopplæring