Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

Regional arbeidsgruppe

I alle markedsområder i NAV og regioner i fylkeskommunen, skal det være en regional arbeidsgruppe. Den skal i hovedsak bestå av markedsrådgivere, tiltakskoordinator, representant fra voksenopplæring i videregående skole (koordineringsskole), representant fra fagopplæring i fylkeskommunen og fra fylkesleddet i NAV. I tillegg kan regional arbeidsgruppe bestå av ungdomsveileder, avdelingsleder og andre som jobber med kvalifisering i NAV-kontoret.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Regional arbeidsgruppe i hvert markedsområde har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av lokale møteplasser. Møteplassen arrangeres minimum én gang i året og både NAV, fylkeskommunen, bedrifter og opplæringskontor bidrar med relevant informasjon til inviterte.

Se mer under Matche kandidat og bedrift.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb