Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

Markedsrådgiver

I samhandlingen med fylkeskommunen er markedsrådgiverens viktigste oppgave å kartlegge bedrifters behov for arbeidskraft, legge til rette for gode matcher mellom kandidat og bedrift, og arrangere møteplasser for disse sammen med fylkeskommunen.

Markedsrådgiver skal ha god oversikt over arbeidsmarkedet i sitt område, samt ha kjennskap til arbeidsmarkedet i Trøndelag og landet for øvrig. Markedsrådgiver har ansvar for å koordinere og formidle relevant markedsinformasjon til resten av NAV-kontoret.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter

Markedsrådgiver skal til enhver tid ha oversikt over arbeidsmarkedet i sitt område. I samhandlingen med fylkeskommunen skal markedsrådgiver kartlegge bedrifters behov for arbeidskraft, og da spesielt bedriftenes mulighet til å ta inn kandidater i et opplæringsløp mot fagbrev. Markedsrådgiver skal informere bedriftene om hvilke virkemidler og tilskudd det kan være aktuelt å søke på.

Markedsrådgiver har også ansvar for å undersøke om bedriftenes behov kan dekkes av ungdommer og voksne med opplæringsrett før det inngås et samarbeid om å finne kandidater i samhandlingen.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater

Markedsrådgiver sørger for at invitasjon til møteplass og informasjon om mulighetene i samhandlingen når ut bredt til potensielle kandidater. Dette kan gjøres ved masseutsendelse av SMS (LinkEngage), eller ved dialog i fagsystem til personer som er registrert som arbeidssøkere i NAV. Det er et viktig prinsipp i samhandlingen at kandidaten selv får avgjøre om de ønsker mer informasjon om muligheten for kvalifisering. Markedsrådgiver kan også arrangere webinarer, lokale informasjonsmøter og liknende for å mobilisere kandidater som er usikre på veien videre.

Markedsrådgiver bør også samhandle med rådgiver fagopplæring for å få oversikt over søkere som fortsatt ikke har fått læreplass, og kartlegge om bedriftens behov kan dekkes av disse kandidatene.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Markedsrådgiver vil gjennom hele året jobbe med å matche kandidater som ønsker kvalifisering med bedrifter som har behov for faglært arbeidskraft. De skal forberede bedriftene på å møte kandidater med ulik bakgrunn, og hvordan de kan inkludere og tilrettelegge for disse kandidatene i sin bedrift. Markedsrådgiver skal også informere bedriftene om hvilke virkemidler og tilskudd det kan være aktuelt å søke på.

Når en kandidat er aktuell for et kvalifiseringsløp gjennom Trøndelagsmodellen skal det signeres et samtykke som innebærer at NAV og arbeidsgiver kan utveksle nødvendig informasjon. Se mer informasjon under 'Viktige skjema - Samtykkeerklæring arbeidsgiver og nav"

Markedsrådgiver har ansvar for å planlegge og gjennomføre møteplasser sammen med fylkeskommunen.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis

Markedsrådgiver har ansvar for å (på et overordnet plan) følge opp bedriftene som har deltakere i arbeidstrening. De skal også delta på oppstartsmøte i bedrift sammen med deltaker og NAV-veileder. Utover dette har ikke markedsrådgiver en rolle i oppfølgingen av enkeltdeltakere.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole

Markedsrådgiver har ingen konkret rolle i denne fasen, men skal holde kontakt med skole og Fagopplæringen (fylkeskommunen) ved behov.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift

Markedsrådgiver skal være tilgjengelig for bedrift og NAV-veileder ved behov, og opprettholde relasjonen til bedriften gjennom hele løpet.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb

Markedsrådgiver kan bistå bedriften og NAV-veileder i overgangen til jobb. Dersom det ikke blir aktuelt med jobb hos lærebedriften etter endt opplæring, skal markedsrådgiver bistå med å finne ny bedrift.