Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

Opplæringskontor

Opplæringskontorene eies av sine medlemsbedrifter, det vil si de lærebedriftene som er tilknyttet akkurat det opplæringskontoret. Opplæringskontor mottar lærlingetilskudd fra fylkeskommunen som  økonomisk kompensasjon for opplæring. Tilskuddet skal ikke gå til å dekke lønn for lærlingen, lønn utbetales av bedriften etter gjeldende tariff. Opplæringskontoret overfører tilskudd videre til sine medlemsbedrifter, men beholder en prosentandel av dette tilskuddet. Dette blir å anse som betaling fra medlemsbedriftene til opplæringskontoret for de tjenestene de yter til bedriftene i læretida.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter

Opplæringskontor kan få spørsmål om sine medlemsbedrifters behov for faglært arbeidskraft.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Aktuelle opplæringskontor bør inviteres til å delta på møteplass. De kan bidra aktivt med informasjon om ulike yrker.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift

Opplæringskontoret skal bistå sine medlemsbedrifter med det praktiske rundt lærlinger: de skal skrive lærekontrakt, påse at bedriften og lærlingen følger fastsatte mål, melder opp til fagprøve, og er en generell støtte for bedrift og lærling gjennom opplæringen.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb