Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Inntak til videregående opplæring for voksne

Inntak til videregående opplæring for voksne behandler søknader om opplæring, vurderer rett til opplæring, utarbeider opplæringsplan, bestiller realkompetansevurdering, samt utsteder vedtak på disse.

Inntaket til videregående opplæring for voksne er annerledes enn for ungdom. Voksne tas inn etter søknadsdato, ikke etter eventuelt tidligere karakterer. De søker på ønsket sluttkompetanse, og vurderes etter tidligere skolegang og erfaring. Det er derfor viktig at kandidater laster opp alt de har av relevant dokumentasjon på tidligere skolegang og arbeidserfaring/praksis som vedlegg til søknaden.

Veiledende søknadsfrist for videregående opplæring for voksne er 1.februar. Kandidatene kan søke hele året, men vi anbefaler å søke i god tid før denne datoen for oppstart til høsten. Søker man etter 1. februar vil man kunne få tilbud om det er ledig skoleplass.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater

Saksbehandle søknad om opplæring, rettsvurdere, realkompetansevurdere ved behov. Gjøre formelt inntak til opplæring.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole

Ved eventuelle endringer i planlagt opplæringsløp sender sentralt inntak ut nytt vedtak og ny opplæringsplan. Dette er en egen administrativ rutine mellom skolen og sentralt inntak.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb