Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Karriereveileder

Karrieresenteret i Trøndelag er et offentlig og gratis tilbud som tilbyr kurs og karriereveiledning for alle voksne i Trøndelag. I tillegg er karrieresenteret et ressurs- og kompetansesenter for veiledere som jobber med karriereveiledning. Karrieresenteret Trøndelag har tre fysiske lokasjoner; Namsos, Verdal og Trondheim. I tillegg har vi den nasjonale digitale tjenesten; www.karriereveiledning.no.

NAV og Trøndelag fylkeskommune har en egen avtale om samarbeid om karriereveileding og et pågående prosjekt hvor karriereveiledning mot fagbrev og fagutvikling står sentralt. Karriereveiledere bidrar i dette samarbeidet med deltakelse i felles samhandlingsforum, og karriereveiledning i de ulike regionene. Under blir karriereveileder sine arbeidsoppgaver beskrevet.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter

Bidra med innspill/kunnskap om lokalt og regionalt næringsliv. Dele kunnskapsgrunnlag fra seksjon regional kompetanse.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater

Gi informasjon til aktuelle veisøkere i ordinær karriereveiledning og til aktuelle samarbeidspartnere som flyktningtjenestene i kommunene.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater

Gjennomføre karriereveiledning med kandidater fra NAV. Skriv oppsummerende notat som deltaker selv deler med NAV.  NAV-veileder kan kontakte Karrieresenteret dersom det er behov for felles karriereveiledning (NAV, karriereveileder og kandidater) og faglig støtte.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Holde seg oppdatert på arbeidet med møteplassene i de ulike regionene. Delta på møteplasser i de ulike regionene

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis

Karrieresenteret kan bistå som ressurs og kompetansesenter her hvor karrierelæring, kompetanseutvikling og ferdigheter står sentralt. Dette kan f.eks være som en sparringspartner for NAV veiledere som skal utvikle praksisplaner ( praksisinnhold, målutforming, ferdighetstrening etc.).

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb