Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

Formidlingskoordinator

Alle videregående skoler har en formidlingskoordinator som skal hjelpe til i arbeidet med formidling til læreplass. De videregående skolene har et ansvar for sine avgangselever/deltakere fram til de har underskrevet kontrakt med lærebedrift. Formidlingskoordinatoren samarbeider med yrkesfaglærere, opplæringskontor, bransjer og bedrifter i overgangen fra skole til læreplass (lærlinger og lærekandidater). Du finner mer om arbeidet som gjøres her.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater

Gjenstående søkere til læreplass kan få informasjon og tilbud om å delta på aktuelle møteplasser i regionene/markedsområdene.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Gjennomføring av faget yrkesfaglig fordypning (YFF) er ofte en inngang til å finne riktig bedrift og få tilbud om lærekontrakt for den enkelte deltaker.

Formidlingskoordinator kan være et naturlig kontaktpunkt for markedsrådgiver i arbeidet med å matche formidlingsklare deltakere med bedrifter som har behov for fremtidig faglært arbeidskraft.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole

Skolens formidlingskoordinator bidrar med formidling til læreplass.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb