Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

Videregående skole

De videregående skolene gir veiledning til søkere om videregående opplæring, forbereder, gjennomfører og vurderer opplæring i felles- og yrkesfag. De formidler lærlinger og lærekandidater samt tilrettelegger og gjennomfører opplæring i skole. Skolene utsteder kompetansebevis for gjennomført opplæring.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter

Delta i lokal arbeidsgruppe. Bidra med innspill/kunnskap om lokalt næringsliv (dele erfaringer fra YFF)

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater

Fylkestinget vedtar i desember hvert år hvilke utdanningstilbud de enkelte videregående skoler som skal tilby for kommende skoleår. Dette er førende for hvilke opplæringsløp man kan få tilbud om i de ulike regioner og markedsområder

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Bidra inn i planlegging og gjennomføring av møteplasser i sin region/markedsområde. Skolene kan gjerne brukes som fysisk arena for møteplassene.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole

Skolene skal gi opplæring i henhold til opplæringsplan. Oppfølging av deltakeren, både pedagogisk, faglig og sosialt i opplæringssituasjonen er skolens ansvar. Hvis deler av fastsatt opplæring gjøres i bedrift (for eksempel faget YFF) er det fortsatt skolen som følger opp det faglige og sosiale aspektet. NAV har ansvar for økonomi og den individuelle oppfølgingen av deltaker avhengig av ytelse/innsatsbehov. Det er viktig at disse ulike rollene tydeliggjøres for deltaker og bedrift.

Skolens formidlingskoordinator bidrar med formidling til læreplass

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb