Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

Kandidat/deltaker

I samhandlingen snakkes det om "kandidat" og "deltaker". En kandidat er en person som er motivert for og ønsker å starte opp i et kvalifiseringsløp mot fagbrev og jobb, mens en deltaker har allerede startet opp i et kvalifiseringsløp. I denne rollebeskrivelsen er man altså kandidat fram til man har startet i praksisperiode.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater

Kandidaten kan selv ta kontakt med sin veileder i NAV ved ønske om å starte i et kvalifiseringsløp. Dette kan skje når som helst i løpet av året. Dersom en kandidat får informasjon om kvalifisering i forbindelse med møteplassene, bør kandidaten ta kontakt med sin NAV-veileder for å planlegge veien videre.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater

Kandidaten kan selv orientere seg om de tilgjengelige fagretningene/sluttkompetansene, hvilke veier til fagbrev som er aktuelle og hva kandidaten mangler av formell kompetanse for å oppnå et fagbrev. Dette kan gjøres ved å bestille time hos Karrieresenteret, lese seg opp på aktuelle nettsider og avtale en samtale med NAV-veileder.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Dersom det er snakk om at kandidaten skal delta på en møteplass, skal kandidaten sikre at CV er oppdatert og klar for å deles med arbeidsgivere. Det er også opp til kandidaten å vise interessere og motivasjon for et kvalifiseringsløp i bedrift.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole

Dersom deltaker skal ha opplæring i skole, er det deltaker selv som er ansvarlig for å søke om skoleplass i eget innsøkingsverktøy (VINN), helst innen 1. februar. Deltaker skal møte opp og delta aktivt i undervisningen på skolen. Deltaker skal også holde sin NAV-veileder orientert om status på skolen, og fylle ut meldekort ved fravær.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift

Deltaker er ansvarlig for å møte opp og delta aktivt i opplæringen. Ved fravær skal det gis beskjed til bedriften som i et ordinært arbeidsforhold.  

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb

Dersom lærebedriften ikke kan tilby jobb etter avlagt fagprøve, må deltakere være aktiv i egen jobbsøkerprosess.