Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

IA-rådgiver

«IA» står for inkluderende arbeidsliv. IA-rådgivere er ansatt i NAV Arbeidslivssenter, som er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv. IA-rådgiverne tilbyr tjenester til bedrifter som kan ha utfordringer med arbeidsmiljø eller andre situasjoner hvor det er behov for bistand og lederstøtte, for eksempel situasjoner med høyt sykefravær. IA-rådgiverne jobber ofte forebyggende inn mot bedrifter med samme tema.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter

IA-rådgiver sitter på førstehåndskunnskap om bedrifters behov for arbeidskraft, og kan informere markedsrådgiverne i NAV-kontor om disse behovene.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb