Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Rådgiver videregående opplæring for voksne

Seksjon tilbud og integrering har rådgivere på områdene integrering, tilbudsplanlegging, høyere yrkesfaglig utdanning og videregående opplæring for voksne. I samhandlingen mellom NAV og Trøndelag fylkeskommune har særlig rådgiverne på videregående opplæring for voksne en aktiv rolle. Disse arbeider med planlegging av opplæringstilbud for voksne, ressurstildeling (økonomi) til skolene, utvikling og koordinering av fagområdet.

Mågruppen for rådgivere videregående opplæring for voksne er de videregående skolene.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter

Informere om planlagte opplæringstilbud for kommende skoleår. Bidra med kunnskapsgrunnlag om kartlagte fag det bør rekruttering til.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Delta i planlegging og gjennomføring av møteplasser i de ulike regionene.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb