Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

Jobbspesialist

En jobbspesialist jobber med tett oppfølging av en mindre gruppe arbeidssøkere, med mål om å bistå den enkelte ut i fast arbeid, samt sikre jobbfastholdelse. I samhandlingen skal jobbspesialisten bistå deltakere med behov for tett oppfølging gjennom et kvalifiseringsløp, med mål om å gjennomføre opplæringen og komme ut i fast jobb.

Jobbspesialister jobber etter «Supported employment»-metodikk, og bygger relasjon med både arbeidsgiver og arbeidssøker for å sikre en god match og varige løsninger.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter

Jobbspesialister har tett samarbeid med ulike bedrifter ved at de følger opp arbeidssøkere i arbeidstrening, jobb eller liknende. I samhandlingen har jobbspesialister ansvar for å informere bedrifter de samarbeider med om mulighetene for kvalifisering.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater

En jobbspesialist skal snakke med sine arbeidssøkere om muligheten for kvalifisering, og veilede dem deretter. Det vil være spesielt viktig å informere arbeidssøkere som allerede er tilknyttet en bedrift om denne muligheten. Jobbspesialist skal ha fokus på løpende vurdering av kandidater som ønsker og er motivert for et kvalifiseringsløp mot fag-/svennebrev og fast jobb. Jobbspesialist skal tilby karriereveiledning til de som er usikre på hvilken sluttkompetanse de ønsker seg, og informere kandidater om nettsider, Karrieresenteret og andreinformasjonskanaler for veiledning. Videre skal jobbspesialisten legge til kandidater på rekrutteringsliste.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater

Jobbspesialister kan benytte ulike verktøy for kartlegging, som for eksempel JobPics og VIP24 for å kartlegge arbeidssøkers interesser og veilede rundt karriereretning. Jobbspesialisten skal også kartlegge eventuelle behov for tilrettelegging i bedrift og skole dersom skole er aktuelt. Til sist skal jobbspesialisten kartlegge arbeidssøkers økonomi, og avklare hvilke økonomiske virkemidler som kan være aktuelle i et kvalifiseringsløp.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Jobbspesialisten skal matche kandidater med bedrift hele året, men har også ansvar for å forberede og støtte sine kandidater før møteplass. Dette kan være i form av intervjutrening, hjelp til CV, forventningsavklaringer og informasjon om hvilke muligheter som kan finnes etter møteplass. Jobbspesialisten skal holde tett kontakt med sine kandidater i etterkant av møteplass, og bistå dem før intervju med bedrift. Dersom kandidaten ikke matches med bedrift på selve møteplassen, skal jobbspesialisten bistå kandidaten med å planlegge veien videre.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis

Jobbspesialisten skal registrere tiltak i interne fagsystemer, informere om og legge til rette for bruk av NAVs virkemidler, og støtte deltaker og bedrift i praksisperioden. Jobbspesialisten kan ha dialog med markedsrådgiver dersom det er nødvendig å bytte bedrift eller endre retning. Jobbspesialisten skal undersøke om det er mulig med ansettelse i praksisperioden, og avklare om det er behov for kurs og liknende ved oppstart i praksis (HMS-kurs og liknende).

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole

Jobbspesialisten skal følge opp deltaker tett via telefon, chat og fysiske møter. Det er viktig at jobbspesialisten spør deltaker om hvordan det går på skolen, om deltaker har mye fravær og hvordan deltaker trives. Skolen står ikke ansvarlig for å føre fravær på voksne. Tanja: Fyll på det samme som veilederrollen her!

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift

Jobbspesialisten skal følge opp deltaker i bedrift tett, og minimum hver 4. uke. Videre skal jobbspesialisten avklare om det er behov for tilrettelegging i forbindelse med opplæring i bedrift, og sørge for at tilrettelegging skjer. Jobbspesialisten skal holde tett kontakt med bedrift i tiden hvor deltaker er i bedriften.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb

Hvis bedriften ikke ønsker å inngå arbeidskontrakt etter endt lærlingetid, skal jobbspesialisten bistå deltaker med å finne annen jobb. Dette kan for eksempel gjøres ved å formidle informasjon om andre arbeidsgivere, oppdatere CV, bistå med lønnstilskudd og formidle til ledige stillinger. I de tilfellene hvor deltaker trenger bistand i en periode inn i ny jobb, kan jobbspesialisten fortsette oppfølgingen.