Ikon for å gå til forside
> Roller >

Relevante dokumenter

Ikon for les mer
Ikon for les mer

Relevante lenker

Ikon for lenke
Ikon for lenke

Kontaktinfo

Ingen kontaktinfo registrert

Bedrift

Arbeidsgivere som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Det er fylkeskommunen som godkjenner både lærebedrifter og opplæringskontor for at de skal kunne ta inn lærlinger. En arbeidsgiver kan være lærebedrift for flere ulike sluttkompetanser, og  dermed ta imot flere forskjellige lærlinger samtidig. Det er ikke et krav at lærebedrifter må være medlem av et opplæringskontor, de kan godt være selvstendige lærebedrifter.

Markering av aktiv rolleIkon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge bedrifter
Kartlegge bedrifter

I denne fasen kan bedriften få en direkte henvendelse eller motta en FORMS-undersøkelse fra markedsrådgiver i NAV. Her vil de få spørsmål om bedriftens behov for faglært arbeidskraft og om bedriften er lærebedrift/ønsker å bli lærebedrift.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Mobilisere kandidater
Mobilisere kandidater

Bedrifter som har personer i arbeidstrening kan tilby denne kvalifisering i bedriften.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Kartlegge kandidater
Kartlegge kandidater
Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Matching av kandidat og bedrift
Matching av kandidat og bedrift

Bedriften kan bli presentert for aktuelle kandidater som ønsker kvalifisering til fagbrev gjennom hele året. Når møteplassen arrangeres kan bedriften delta aktivt med informasjon om yrket og bransjen. Det vil også være mulighet for direkte prat med kandidater for å presentere seg som potensiell arbeidsgiver. I etterkant av møteplassen skal bedriften tilby intervju til aktuelle kandidater tilsendt fra markedsrådgiver.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Praksis
Praksis

Deltaker starter gjerne med en periode i arbeidstrening hos bedriften de er matchet til, i forkant av oppstart av kvalifiseringsløp. Bedriften vil i denne perioden bli godt kjent med deltakeren og tar ansvar for å gi grunnleggende innføring og opplæring i arbeidsoppgavene i faget. Det er også viktig at deltaker får innføring og forståelse for generelle spilleregler i arbeidslivet og at deltaker blir godt tatt imot og inkludert i arbeidsmiljøet. Bedrifter peker gjerne ut en ansatt til å være mentor/fadder for deltaker, og som får et ekstra ansvar for opplæring og inkludering

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i skole
Opplæring i skole

Bedriften skal følge opp deltakerens opplæringsplan i faget YFF, og ha dialog med aktuell videregående skole.

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Opplæring i bedrift (læretid)
Opplæring i bedrift

Når en lærekontrakt er signert skal bedriften gi lærlingen/lærekandidaten opplæring i henhold til fagets læreplan. Mange godkjente lærebedrifter er tilknyttet et opplæringskontor og samhandler med dem om oppfølging av faglig utvikling. Bedriften har også ansvar for å melde opp lærlinger til fagprøve samt tilrettelegge for avvikling av fagprøve/kompetanseprøve. Lærebedrifter har faglige ledere som har et ekstra ansvar for opplæring og inkludering av lærlingen i bedriften.  

Ikon for fase som ikke er aktiv i denne rollen
Jobb
Jobb

Bedriften skal etter fullført fagbrev/kompetanseprøve vurdere mulighet for å tilby deltakeren jobb i bedriften.